Shay Gestal

Saturday, 6/16/189:00 PMMarcie HernandezMonkey HouseWinooski, VT
Sunday, 6/17/181:00 PMOld Time SessionRadio BeanBurlington, VT
Saturday, 6/23/1810:00 PMTom PearoNightshade FestivalWilliston, VT
Sunday, 6/24/1812:00 PMOld SkySkinny PancakeBurlington, VT
Sunday, 6/24/186:00 PMOld SkyRadio BeanBurlington, VT
Sunday, 7/1/181:00 PMOld Time SessionRadio BeanBurlington, VT
Wednesday, 7/4/189:00 PMTom PearoLight Club Lamp ShopBurlington, VT
Sunday, 7/8/1812:00 PMOld SkySkinny PancakeBurlington, VT
Sunday, 7/8/186:00 PMOld SkyRadio BeanBurlington, VT
Wednesday, 7/11/199:00 PMTom PearoLight Club Lamp ShopBurlington, VT
Thursday, 7/12/189:30 PMMarcie HernandezNectar'sBurlington, VT
Saturday, 7/14/187:00 PMOld SkyLight Club Lamp ShopBurlington, VT
Sunday, 7/15/1812:00 PMOld SkySkinny PancakeBurlington, VT
Sunday, 7/15/181:00 PMOld TIme SessionRadio BeanBurlington, VT
Wednesday, 7/18/189:00 PMTom PearoLight Club Lamp ShopBurlington, VT
Sunday, 7/22/1812:00 PMOld SkySkinny PancakeBurlington, VT
Sunday, 7/22/186:00 PMOld SkyRadio BeanBurlington, VT
Wednesday, 7/25/189:00 PMTom PearoLight Club Lamp ShopBurlington, VT
Friday, 7/27/187:00 PMTom PearoZenBarnWaterbury, VT
Sunday, 8/5/181:00 PMOld Time SessionRadio BeanBurlington, VT
Saturday, 8/11/186:00 PMVestal OakAuggieFestPerkinsville, VT
Sunday, 8/12/1812:00 PMOld SkySkinny PancakeBurlington, VT
Sunday, 8/12/186:00 PMOld SkyRadio BeanBurlington, VT
Saturday, 8/18/18TBAOld SkyGreen Mountain Bluegrass FestivalManchester, VT
Sunday, 8/19/181:00 PMOld Time SessionRadio BeanBurlington, VT
Sunday, 8/26/1812:00 PMOld SkySkinny PancakeBurlington, VT
Sunday, 8/25/186:00 PMOld SkyRadio BeanBurlington, VT
Wednesday, 8/29/1811:00 AMJustin LaPointChamplain Valley FairEssex, VT
Friday, 9/7/18TBAOld SkyOldTone Roots FestivalHillsdale, NY
Saturday, 9/8/1812:30 PMTom PearoOtis Mountain Getdown FestivalElizabethtown, NY
Friday, 9/21/18TBATom PearoEl ToroMorrisville, VT
Saturday, 10/6/18TBATom PearoTwiggsSt. Albans, VT

Violinist, singer-songwriter